Nový stavební zákon

K získání stavebního povolení už nebudete muset zdlouhavě obíhat úřady. Stavební úřady budou rozhodovat v pevně stanovených lhůtách. Pro stavbu rodinného domu získáte povolení už za 30 dní, u složitějších staveb typu dálnice nebo elektrárna do 120 dní.

Drobné stavby můžete budovat svépomocí

Mění se rozdělení staveb a požadavků, které je nutné při stavbě splnit. Zajásají hlavně zahrádkáři a menší stavebníci. Skleníky, zahradní domky, ale i bazény či ploty nově spadají do kategorie drobných staveb, které nebudou vyžadovat projednání se stavebním úřadem. Majitelé si je navíc mohou vybudovat svépomocí.

Větší a bez povolení

Dobrou zprávou pro řadu lidí je i tzv. větší zastavitelnost plochy. Zahradní domky, ale třeba i skleníky stavěné bez povolení mohou nově zaujímat plochu až 40 m². Dosud byla tato plocha omezena na 25 m².

Přesto je i u drobných staveb nutné dodržet nějaká pravidla. Rozhodující je především územní plán, kterým byste se měli řídit. Zahradní domek či mobilheim nemůžete postavit na nezastavěném území, louce nebo zemědělské půdě. V takovém případě Vám hrozí pokuta od stavebního úřadu.

Žádosti půjdou přes Portál stavebníka

Mezi změnami je i snížení počtu stavebních úřadů a přesunutí agendy do online světa. Žádosti se tak nově podávají elektronicky namísto papírových žádostí. Pro veškerou komunikaci s úřadem se používá Portál stavebníka. Pro stavebníka to bude výhodné v tom, že se bude moci kdykoliv na svém počítači podívat, v jaké fázi se zrovna nachází vyřizování jeho žádosti.

Černé stavby se nepromlčí

Nově je nutné počítat s přísnějšími podmínkami pro dodatečné povolování černých staveb. Ty už není možné promlčet a majitelům hrozí za porušení zákonem daných povinností poměrně vysoké pokuty. Navíc by měl náklady na bourání nepovolených staveb nově převzít od obcí stát. To by mělo zabránit častému dodatečnému povolování staveb na černo, které byly vědomě stavěny v rozporu se zákonem.

Zahradní dům i s podsklepením

Pokud plánujete postavit na zahradě nový domek na nářadí, v realizaci Vám nic nebrání. Domek nesmí plochou přesáhnout 40 m², hloubka podsklepení je stanovena do tří metrů, výška stavby je omezena na 5 metrů a nutné je dodržet vzdálenost od hranice pozemku dva metry.

Malý bazén bez povolení

Pokud bazén nepřesáhne 40 m² zastavěné plochy, opět nepotřebujete rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Bazén však musí být dále než dva metry od sousedního pozemku, resp. hranice pozemku.

4 zjednodušení, která novinka přinesla

Jen jedno řízení

Stavba se v jediném řízení posoudí jak z hlediska jejího umístění, tak z hlediska jejího povolení. Nový stavební zákon opouští dosavadní model, kdy bylo pro postavení stavby třeba absolvovat nejprve územní a poté stavební řízení. Bude konat jen jedno řízení nazvané jako řízení o povolení stavby.

Upravují se lhůty

Upravují se konkrétní lhůty pro vydání povolení záměru. Například u tzv. jednoduchých staveb bude povolení vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti. Ostatní stavby bude stavební úřad muset posoudit do 60 dnů ode dne podání žádosti. Lhůtu si bude moci stavební úřad prodloužit, v obou případech ovšem pouze o 60 dnů.

Končí ping-pong mezi úřady

Již se nestane, že by stavební úřad vydal rozhodnutí a odvolací úřad jej následně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení zpět stavebnímu úřadu. Nyní, pokud bude rozhodnutí stavebního úřadu nezákonné či nesprávné, odvolací úřad jej sám změní, čímž odpadne tzv. ping-pong mezi oběma úřady prodlužující proces vydání konečného rozhodnutí.

Konec obíhání úřadů

Stavebník již nemusí obíhat jednotlivé dotčené orgány (např. Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, Odbor ochrany prostředí, Odbor památkové péče atd.) a obstarávat jejich vyjádření, závazná stanoviska anebo rozhodnutí, aby je následně mohl připojit ke své žádosti na stavební úřad. Nově si je vyžádá samotný stavební úřad, pokud nebudou k žádosti stavebníkem připojena. O dobu jejich zajišťování se však řízení před stavebním úřadem prodlouží.

JRS real s.r.o.
JRS real s.r.o.
Kollárova 1442/4
693 01
Hustopeče